Avbestillingsregler


Hytter 6 sengs, små leiligheter, pods, stabbur og utleievogn:
Gratis avbestilling inntil 3 uker før ankomst (er her innbetalt beløp, tilbakebetales  dette – kr. 200,-), inntil 7 dager før kr 750,-, etter 6 dager før ankomst 1 dg pr enhet som er bestilt.

12 sengs leiligheter, 8-10 sengs hytte, 8-10 sengs leiligheter:
Gratis avbestilling inntil 3 veker før ankomst (er her innbetalt beløp, tilbakebetales dette – kr. 200,-) inntil 7 dager1 før kr 1000,- etter 6 dager før ankomst 1 dg pr enhet som er bestilt.