Smitteverntiltak Bø Camping

Vi tar situasjonen rundt Covid-19 alvorlig .Derfor har vi gjort tiltak på Bø camping for at våre gjester og ansattes sikkerhet er i varetatt.

Kjære gjester velkommen til  en hyggelig campingtur.

Merk: Dersom de ikke føler deg helt i slag, har influensa  og forkjølelsessymptomer eller lignende bør de være hjemme, å ta turen når helsa er god.

Kun 1 person  inn i resepsjonen for for innsjekk.

Hold avstand å vent på tur, viss det er flere foran dem.

Husk god håndhygiene, det er satt fram  hansker og antiback.

Betalings terminal og andre flater som blir mye berørt blir rengjort ofte.

Vi har pr i dag 25/3   og fram til og med  6/4 2021   stengt sanitæranlegg ,i tråd med smittevernsregler i Midt-Telemark kommune våre  gjester  må benytte egne toalett i bobiler og vogner (etter helsedirektoratets oppfordring), Det er åpent 1 handicap/familierom som kun er til bruk for gjester som av en eller annen grunn ikke kan benytte eget i bobil/campingvogn. Ved misbruk av handicap/familierommet kan dette bli stengt uten forvarsel . 

Tiltak : blir vaska med sterkere vaskemiddel, blir i tillegg bruka desinfisering

Vannpåfylling ut på veggen på sanitær nr 1   pr i dag 

wc tømming  i mellomgang mellom sanitær nr 1 og 2 .

 

Lekeplass: 

Lekeplass er åpen ,men vi ber om att voksne er med for å overse att avstands regler overholdes.Vi er også innom for å holde oversikt.

Avfall: Vi ber om de hjelper til med kildesortering 🙂  matavfall,plast,papp,metall har egne dunker. Restavfall i container. Kun husholdningsavfall i restavfallet !

Minigolf:  Kan leies i resepsjonen. (her blir køller , baller og  skriveunderlag  desifisert etter bruk. Husk vis hensyn ,hold avstand under spilling  på banen.

Alle utleieenheter er nå klare for utleie. Helsedirektoratet oppfordrer til å leie sengetøy på overnattingsstedet (unntak er rent sengetøy fra hjemmet), håndklær og kjøkkenhåndklær kan de ta med.

Tiltak : her blir det brukt desinfisering før ny gjest flytter inn.

Vogner,bobiler ,telt og combicamper.

Husk på avstands regler ,   grupper på max  5 som ikke bor i samme husstand må huske på god avstand , familie medlemmer som bor sammen kan være tettere sammen .

Vi ønsker ikke å være politi,men ber om att de alle viser hensyn og etterfølger de nasjonale smittevernråd som er offentlig kjent.Ta vare på hverandre 🙂

SAMMEN SKAL VI HINDRE SMITTE SPREDNING,VÆR NØYE MED HÅNDHYGIENE !

VI GIR OSS IKKE FØR   DET BLIR BRA

TAKK FOR BESØKET,VELKOMMEN TILBAKE , TA GODT VARE PÅ HVERANDRE 🙂

Hilsen oss på Bø camping 🙂